Share this post on:

Pápa meg Da Vinci Kód kapcsán megint elkezdtem gondolkodni a vallásokról, mindannyiunk kedvenc vesszőparipájáról. Ha van kedvetekkövessétek az eszem járását Ugye a Da Vinci Kód összefoglalva csúnya rossz férfisovinizmusról szólaminek a legnagyobb megtestesülése a katolikus egyház. Azután arrólbeszél, hogy bezzeg Mária Magdolna meg a templomosok mennyivelkorrektebbek voltak.Ennek kapcsán végigvettem a nagy világvallásokat és sikerült is -pasimódra :))- két csoportra osztanom őket. Vannak ugye a kirekesztővallások (kereszténység, zsidó vallás, iszlám) és vannak a befogadóvallások (buddhizmus, tao illetve egyéb keleti furmnyok (hinduizmusbannem vagyok biztos 🙂 . Ezt a gondolatot továbbvíve ha már kettéosztottuk a dolgokat, nevezhetnénk az egyiket maszkulin a másikatpedig feminim vallásnak.Egy pár napig örültem, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, azutánvégiggondoltam, hogy az úgynevezett befogadó vallások mennyire iskezelik egyenrangú félként a nőket és rájöttem, hogy ezek a vallásokcsupán „nem annyira’ kierekesztők.Konklúzió: a dolog 2 000 évnél jóval régebben lett elcseszve és avégén még igazak a történetek a lemúriai nemek felosztásárólna ennyi mára vallástörténetből

Share this post on: